Зърно Акценти

Според данни на Oil World, през септември от Бразилия за Китай са изнесени 4.2 млн. тона соя, което е 91% от общия експорт на южноамериканската страна – 4.6 млн. тона.

Пшеница

- През август от Франция са изнесени 1.456 млн. тона пшеница, което е с 15% повече от юли и с 6.2% повече от август 2017. Най-голям клиент е Алжир с 745,755 тона или 51% от всички доставки. През август 2017 делът на Алжир в общия експорт е 39%. Сред страните от ЕС най-голям клиент е Белгия със 176,169 тона.

- През периода 01.07 – 03.10.2018 от Украйна са изнесени 49,000 тона брашно, в т.ч. пшенично брашно 48.700 тона. Година по-рано експортът на брашно е бил 31,300 тона.

- Ирак е закупил 50,000 тона канадска мелничарска пшеница.

- На 04.10.2018 Египет проведе търг за покупка на пшеница с доставка 1 – 10 декември. Бяха подадени 17 предложения за продажба от Русия, Румъния, Франция и Украйна. Закупени са 180,000 тона руска пшеница при следните параметри:

*60,000 тона с цена FOB 233.95 USD/тон + фрахт 17.69 USD/тон, общо 251.64 USD/тон C&F.

*60,000 тона с цена FOB 235.80 USD/тон + фрахт 17.69 USD/тон, общо 253.49 USD/тон C&F.

*60,000 тона с цена FOB 236.90 USD/тон + фрахт 17.69 USD/тон, общо 254.59 USD/тон C&F.

 

Зърно

- През август 2018 от Франция са изнесени 417,974 тона ечемик, което е с 31.6% по-малко от юли и с 8.3% по-малко от август 2017. Най-голям клиент от ЕС е Белгия – 113,488 тона, което е с 13.2% повече от август 2017. Сред страните извън ЕС най-голям клиент е Китай 94,521 тона (+61%), следвана от Саудитска Арабия 73,600 тона (-59%).

- Йордания е обявила търг за покупка на 120,000 тона фуражен ечемик с произволен произход.

- Към 05.10.2018 в Украйна са ожънати 11.5 млн. хектара със зърнени култури (77% от площите), като са прибрани 43.2 млн. тона зърно при среден добив 3.77 тона/хектар. Прибрани са 8.3 млн. тона царевица от 1.4 млн. хектара (30%) при среден добив 6.09 тона/хектар. При този среден добив и неожънати площи, реколтата от царевица в страната ще достигне около 27.7 млн. тона. Ожънати са 4.7 млн. хектара със слънчоглед (78%), прибрани са 10.3 млн. тона слънчоглед при среден добив 2.18 тона/хектар. При тези данни реколтата от слънчоглед ще бъде 13.2 млн. тона.

 

Маслени култури и растителни масла

- През периода януари – август в Русия са внесени 1.471 млн. тона соя. През август вносът е 167,000 тона, което е с 15% по-малко от миналата година.

- През седмицата 21 – 27 септември от САЩ са изнесени 1.521 млн. тона соя нова реколта при очаквания 0.9 – 1.5 млн. тона. Най-големи клиенти са били Мексико 730,000 тона, неизвестен купувач 274,000 тона, Германия 135,800 тона, Аржентина 96,000 тона и Холандия 79,500 тона. От по-ранни покупки се отказва Китай – 124,100 тона.

- Според прогноза на Safras & Mercado, през 2018/19 (02.2019 – 01.2020) от Бразилия ще бъдат изнесени 79 млн. тона соя.

- Според данни на Oil World, през септември от Бразилия за Китай са изнесени 4.2 млн. тона соя, което е 91% от общия експорт на южноамериканската страна – 4.6 млн. тона. През първите девет месеца на годината за Китай са изнесени 55.1 млн. тона соя (47.7). През следващите месеци експортният потенциал на бразилската соя ще привърши и пазарът ще чака нова реколта – януари 2019. През септември от Бразилия са изнесени 91,000 тона соево масло (25,000). Основни купувачи са Индия 33,000 тона, Китай 30,000 тона и Бангладеш 21,000 тона. От началото на сезона експортът на соево масло е 1.2 млн. тона (+15%), в т.ч. за Индия 677,000 тона. През септември износът на соев шрот е 1.2 млн. тона (1.1), а за първите 9 месеца на годината 13 млн. тона (11.1), в т.ч. за ЕС 6.4 млн. тона.

- Според проучване на Reuters, през 2018/19 производството на соя в Бразилия ще достигне 120.4 млн. тона при 119.67 млн. тона в предходната оценка и 119.2 млн. тона според данни на Conab за 2017/18. Площите със соя ще достигнат 36.14 млн. хектара (+2.8% спрямо 2017/18).