Зърно Акценти

Германия съкращава площите със зимна пшеница от реколта 2018 с 5.6% до 2.95 млн. хектара. Площите със зимна рапица намаляват с 3.4% до 1.25 млн. хектара. Площите с царевица нарастват със 7.4% до 463,000 хектара.

Пшеница

- Тунис е обявила цена за покупка на пшеница от местните фермери с протеин 13.5% - 243 USD/тон. Стойността е с 20 USD/тон под нивото от миналата година.

- Япония е обявила търг за покупка на 89,900 тона мелничарска пшеница от САЩ, Канада и Австралия и доставка 21.06 – 31.07.2018.

- Германия съкращава площите със зимна пшеница от реколта 2018 с 5.6% до 2.95 млн. хектара. Площите със зимна рапица намаляват с 3.4% до 1.25 млн. хектара. Площите с царевица нарастват със 7.4% до 463,000 хектара.

- През текущия сезон властите в Иран ще закупят от фермерите 10.2 – 10.5 млн. тона пшеница.

 

Зърно

- Според данни на USDA, към 13.05.2018 в добро и отлично състояние в САЩ се намират 36% от посевите със зимна мека пшеница при 34% седмица по-рано. Сеитбата на пролетната пшеница е извършена на 58% от планираните площи при 53% средно за последните пет години. Със царевица са засети 62% от планираните площи (63%).

- През април от украински морски пристанища са изнесени 3.1 млн. тона зърно, което е с 10% по-малко от  март, в т.ч. пшеница 985,000 тона (+17%), ечемик 29,000 тона (-58%), царевица 1 млн. тона (-17%).

 - През текущия сезон втората царевична реколта в бразилския щат Мато – Гросо ще се понижи до 25 млн. тона при 29 млн. тона година по-рано.

- През април от руски морски пристанища са изнесени 3.3 млн. тона зърно при 3.5 млн. тона през март, в т.ч. царевица 595,000 тона (431,000), пшеница 2.6 млн. тона (-8%), ечемик 166,000 тона (-45).

 

Маслени култури и растителни масла

- През 2018 реколтата от рапица в Русия ще достигне 1.7 млн. тона, което ще е с 10% повече от 2017/18. Износът ще бъде на ниво 410,000 тона (240,000). Вътрешното потребление на рапица в страната ще бъде 1.25 млн. тона (1.24).

- Властите в Индонезия планират да увеличат площите с палмови насаждения в страната със 185,000 хектара през 2018. През следващите 25 години площите ще достигнат 5.61 млн. хектара, а добивът ще нарасне от настоящите 2 – 3  тона масло от хектар до 8 тона/хектар.