Зърно Акценти

Според последна прогноза на FAS USDA, през 2018/19 реколтата от пшеница в Индия ще бъде 95 млн. тона при 98.5 млн. тона през 2017/18. През новия сезон импортът на пшеница в страната ще бъде 1.5 млн. тона.

Пшеница

- Бангладеш е провела търг за покупка на 50,000 тона мелничарска пшеница с протеин 12.5%. Предложенията при условия C&F са в рамките на 265 – 274.90 USD/тон.

- Според последна прогноза на FAS USDA, през 2018/19 реколтата от пшеница в Индия ще бъде 95 млн. тона при 98.5 млн. тона през 2017/18. През новия сезон импортът на пшеница в страната ще бъде 1.5 млн. тона.

- Япония е закупила 95,740 тона мелничарска пшеница от САЩ и Австралия с доставка 21.07 – 31.07.2018.

 

Зърно

- Йордания е закупила 60,000 тона фуражен ечемик с произволен произход и доставка 1 – 15 август при цена 227 USD/тон C&F. На търга е имало 6 предложения като другите са били с цени 237 – 242 USD/тон C&F. Закупени са и 60,000 тона с цена 225 USD/тон C&F.

- През май износът на зърно от Русия ще достигне 3.6 – 3.7 млн. тона при 2.3 млн. тона през май 2017. По предварителни данни през април от страната са експортирани 4.3 млн. тона зърно (+145%). Най-големи купувачи са били Египет 0.6 млн. тона, Турция 0.6 млн. тона, Виетнам 0.3 млн. тона, Судан 0.25 млн. тона и Иран 0.2 млн. тона.

- Саудитска Арабия е обявила търг за покупка на 1.5 млн. тона фуражен ечемик с доставка юли – август.

- От началото на сезона до 24.04.2018 в Русия са внесени 3 млн. тона зърнени и маслени култури, което е с 10% по-малко от миналата година.

- През 2018/19 реколтата от царевица в Аржентина ще достигне 40 млн. тона, което е с 9 млн. тона повече от 2017/18 според последна прогноза на FAS USDA. Площите с културата нарастват със 100,000 хектара до рекордните 52 млн. хектара. Вътрешното потребление на царевица ще достигне 13 млн. тона (+0.5), а износът 27 млн. тона (22.5).

 

Маслени култури и растителни масла

- Според оценка на Oil World, поради силните и продължителни валежи в Аржентина реколтата от соя може още да се понижи до 37 млн. тона.

- Според прогноза на Oil World, през 2018/19 реколтата от соя в Уругвай може да се понижи до 1.85 млн. тона при 3.4 млн. тона през 2017/18. Крайните запаси през сезона се понижават до 4 млн. тона, което е минимално ниво за последните пет години.

- Китай ще увеличи безмитната квотата на палмовото масло доставено от Индонезия поне до 500,000 тона. Годишно в Китай се потребява 5 млн. тона палмово масло, в т.ч. от Индонезия 3.73 млн. тона.

- През 2018/19 импортът на соя в Китай може да се понижи за първи път през последните 15 години. Според прогноза на МЗ на страната през 2018/19 импортът на соя ще бъде 95.65 млн. тона, което е с 0.3% по-малко от 2017/18. Реколтата от културата ще бъде 15.27 млн. тона (+4.9%).

- Според данни на МЗ на Украйна, към 08.05.2018 в страната са засети 4.6 млн. хектара със слънчоглед, което е с 15% повече от предходната година.

- През април в Китай са внесени 6.9 млн. тона соя, което е с 13.7% по-малко от април 2017.