Зърно Акценти

През март 2018 от Франция са изнесени 511,847 тона ечемик, което е с 13.7% по-малко от февруари и с 36.7% по-малко от март 2017. От началото на сезона от Франция са изнесени 4.29 млн. тона ечемик.

Новини от 09.05.2018

- Към 07.05.2018 в Русия са засети 11.8 млн. хектара с пролетни култури или 22.1% от планираното. Със зърнени култури са засети 6.7 млн. хектара (21.7% и при 7.7 млн. хектара през 2017). С пролетна пшеница са засети 908,200 хектара (7% и 1.1), с пролетен ечемик 2.7 млн. хектара (35.7% и 3.1), с царевица 1.5 млн. хектара (51% и 1.8). Със соя са засети 525,500 хектара (19.4% и 476,000), а с рапица 177,400 хектара (16.9% и 184,300).

- Фермерите от Приморския край на Русия са засели 350,000 хектара с ориз. Планира се с пшеница да бъдат засети 475,000 хектара.

- В Забайкалския край на Русия стартира сеитбата на пролетните култури. Към 07.05.2018 са засети 8,218 хектара с основните култури, в т.ч. пшеница 4,680 хектара и рапица 3,490 хектара.

- Русия е ограничила доставките на свинско месо от Унгария.

- През март 2018 от Франция са изнесени 511,847 тона ечемик, което е с 13.7% по-малко от февруари и с 36.7% по-малко от март 2017. От началото на сезона от Франция са изнесени 4.29 млн. тона ечемик. Най-голям получател на френски ечемик е Белгия – 954,472 тона, а за страни извън ЕС – Китай – 345,322 тона.

- Към 7.05.2018 в Украйна са засети 408,000 хектара с просо или 96% от планираните площи. С ранни пролетни зърнени култури са засети 2.2 млн. хектара или 92% от плана, в т.ч. пшеница 158,000 хектара (90%), ечемик 1.5 млн. хектара (92%), овес 181,000 хектара (89%). С царевица са засети 3.3 млн. хектара (72%), а със слънчоглед 869,000 хектара (45%).

- През 2017/18 (март 2017 – март 2018) в Иран са внесени 26,580 тона просо.