Зърно Акценти

Според данни на CNGOIC, Китай планира да увеличи вноса на рапица и рапичен шрот с цел компенсиране на дефицита от 20 млн. тона соя, която може да не бъде доставена предвид високите импортни мита.

Пшеница

- През текущия сезон властите в Египет ще закупуват пшеница от местните фермери по цени 215 – 225 USD/тон, които съответстват на световните. От фермерските организации съобщават, че без субсидиране фермерите ще спрат производството на пшеница. През новия сезон правителството е планирало да закупи 4 млн. тона пшеница от фермерите при 3.6 млн. тона година по-рано.

- В Априлския си доклад USDA отново повиши своите прогнози за експорта на пшеница от Черноморски регион. Износът от Русия е повишен с 1 млн. тона до 38.5 млн. тона, от Казахстан с 500,000 тона до 8 млн. тона. Износът на ечемик от Русия нараства със 100,000 тона до 5.3 млн. тона, а от Казахстан също със 100,000 тона до 1.1 млн. тона.

- През текущия сезон 21.03.2018 – 20.03.2019, в Иран ще бъдат произведени 13.5 млн. тона пшеница, а правителството ще закупи 10.4 млн. тона от нея.

 

Зърно

- В сряда властите в Китай са провели търг за продажба на 3.59 млн. тона царевица от държавните резерви. Продадени са 3.33 млн. тона царевица при средна цена 235 USD/тон.

- Според прогноза на АПК – Информ, през 2018/19 зърнената реколта в Русия ще достигне 128.3 млн. тона, което е с 5% по-малко от 2017/18, но ще е втори резултат в историята на страната. Реколтата от пшеница ще бъде 78 млн. тона (-9%).

 

Маслени култури и растителни масла

- Анализатори от Abiove повишиха прогнозата си за реколтата от соя в Бразилия през текущия сезон с 2.4% спрямо предходната прогноза от 114.7 млн. тона до 117.4 млн. тона. Прогнозата за износът на соя е повишена с 3.5% от 68 млн. тона до 70.4 млн. тона и при 68.1 млн. тона в предходната година. Производството на соев шрот ще достигне 32.5 млн. тона при 31.57 млн. тона в предходната година. Експортът на соев шрот ще бъде 16.8 млн. тона (14.38). Производството на соево масло ще бъде  8.55 млн. тона (8.5), а износа му ще бъде 800,00 тона (850,000).

- Анализатори от стоковата борса в Росарио понижиха прогнозата си за реколтата от соя в Аржентина през 2017/18 с 3 млн. тона до 37 млн. тона.  Реколтата от царевица остава без промяна от 32 млн. тона.

- Аржентина е закупила втора партида соя от САЩ – 120,000 тона с доставка след 1.09.2018.

- Според прогноза на УкрАгроКонсулт, през 2018 реколтата от слънчоглед в Украйна може да достигне 14.2 – 14.5 млн. тона. Площите с културата остават на нивото от миналата година – 5.4 млн. хектара, но може да нараснат и до 6.6 млн. хектара. Реколтата от рапица ще достигне 2.4 – 2.5 млн. тона.

- Според данни на CNGOIC, Китай планира да увеличи вноса на рапица и рапичен шрот с цел компенсиране на дефицита от 20 млн. тона соя, която може да не бъде доставена предвид високите импортни мита. Фуражните заводи планират да намалят съдържанието на соев шрот във фуражите с 1%, което ще намали потреблението на продукта с 3.5 млн. тона, което е еквивалент на 4.5 млн. тона соя. Ще бъде увеличено потреблението на соя от държавните резерви, които сега достигат 26.2 млн. тона, а на соев шрот 6.5 млн. тона. Според последни разчети дефицитът на соя ще достигне 15 млн. тона.

- В рамките на проведения търг от GASC за покупка на 30,000 тона соево масло и 10,000 тона слънчогледово масло с доставка през юни бяха получени следните оферти. За соево масло цената е 814 – 818.67 USD/тон или цена преизчислена от египетска валута 792 – 803.4 USD/тон. За слънчогледово масло 813 – 821 USD/тон.

- Според прогноза на Oil World, през периода април – септември световният експорт на соев шрот ще достигне 33.2 млн. тона, което ще е с 0.4 млн. тона под нивото от миналия сезон. Намалението ще е от Аржентина – 14.5 млн. тона (16.6). Бразилия ще експортира 8.9 млн. тона соев шрот (+1.1).