Зърно Акценти

В края на март запасите от палмово масло в Малайзия се понижават с 6.2% спрямо края на февруари до 2.32 млн. тона. През март производството на палмово масло в страната е било 1.57 млн. тона (+17.2% спрямо февруари и при 1.5 млн. тона спрямо предходната година).

Пшеница

- Според прогноза на МЗ на Франция, площите с мека пшеница в страната през 2018 ще се повишат с 0.2% спрямо 2017 до 4.975 млн. хектара, което е с 1.5% по-малко от средното ниво за последните пет години. Реколтата ще достигне 35.4 млн. тона (-2.8% и -1.1%). Площите с ечемик ще бъдат 1.854 млн. хектара, което е с 2.8% по-малко от миналата година. За ЕС площите с мека пшеница ще бъдат 22.995 млн. хектара (-2%). Площите с твърда пшеница ще бъдат 2.531 млн. хектара (-4.3%).Площите с ечемик в ЕС ще бъдат 12.206 млн. хектара (+0.3%).

- През февруари от Франция са изнесени 1.506 млн. тона пшеница, което е с 4.5% повече от януари и с +220% повече от февруари 2017. От началото на сезона от Франция са изнесени 10.343 млн. тона мека пшеница. Най-голям купувач е Алжир – 2.79 млн. тона, а от ЕС – Белгия 1.359 млн. тона.

- Япония е обявила търг за покупка на 128,500 тона мелничарска пшеница от САЩ, Канада и Австралия с доставка 21.05 – 30.06.2018.

- Според данни на USDA, към 8.04.2018 в САЩ в добро и отлично състояние се намират 30% от посевите със зимна пшеница, което е с 2% по-малко от миналата седмица. С пролетна пшеница са засети 2% от планираните площи.

- На търга за покупка на 50,000 тона твърда пшеница в Ирак е имало предложена австралийска пшеница за 300.75 USD/тон C&F, от САЩ за 332.83 USD/тон C&F, от Австралия за 305.40 USD/тон C&F, от Канада за 319 USD/тон C&F.

- Южнокорейската компания MFG е закупила 140,000 тона фуражна пшеница с произволен произход и цена 219 – 220 USD/тон C&F с доставка през септември.

 

Зърно

- Според прогноза на Руския зърнен съюз, през 2018/19 зърнената реколта в Русия ще бъде 115 – 120 млн. тона.

- През февруари от Франция са изнесени 592,514 тона ечемик, което е с 9.7% по-малко от януари и с 52.5% повече от февруари 2017. От началото на сезона от страната са експортирани 3.778 млн. тона ечемик. Най-голям купувач е Белгия с дял от 22.3% от износа, а след нея е Алжир 14.2%.

- През периода януари – март руските морски пристанища са обработили 12.3 млн. тона зърнени товари, което е с 50% повече от предходната година.

- През 2018 зърнената реколта в Русия ще достигне 100 млн. тона според прогноза на МЗ на Русия.

 

Маслени култури и растителни масла

- Бразилските фермери са реализирали през форуърдни продажби 71.5% от очакваната соева реколта от 2017/18. Преди година нивото е било 63.3%, а нивото от 70% е преминато едва в началото на юни. През март от страната са експортирани 8.81 млн. тона соя при 8.98 млн. тона година по-рано.

- В края на март запасите от палмово масло в Малайзия се понижават с 6.2% спрямо края на февруари до 2.32 млн. тона. През март производството на палмово масло в страната е било 1.57 млн. тона (+17.2% спрямо февруари и при 1.5 млн. тона спрямо предходната година). През март износът на палмово масло намалява с 19.2% спрямо февруари до 1.57 млн. тона и при 1.3 млн. тона през март 2017.

- През 2017/18 импортът на соев шрот в Русия ще достигне 200,000 тона при 44,000 тона през 2016/17.

- Държавната компания на Египет GASC търси да закупи 30,000 тона соево масло и 10,000 тона слънчогледово масло. Ще се търси и 10,000 тона соево масло, което ще се заплати в национална валута. Доставките ще се извършат през юни.