Китай налага мито при вноса на соя от САЩ

На 4.04.2018 властите в Китай са приели решение за налагане на импортно мито върху американската соя в размер на 25%.

Пшеница

- Алжир е закупил 330,000 тона мека мелничарска пшеница с произволен произход и доставка през юни. Средната покупна цена е 229 USD/тон C&F при 226 USD/тон в предходния търг. На търга преимуществено е закупена френска пшеница, а на предходния търг аржентинска.

- Състоянието на посевите от мека и твърда пшеница във Франция продължава да се влошава след захлаждането през втората половина на март и достига четири годишен минимум. От меката пшеница в добро и отлично състояние се намират 78% от посевите, което е спад от 1% спрямо предходната седмица и при 90% година по-рано. Преди 4 години показателя е бил 77%. От твърдата пшеница в добро и отлично състояние се намират 79% от посевите, което е спад от 2% за седмицата.

 

Зърно

- Йордания е обявила търг за покупка на 100,000 тона пшеница и 100,000 тона ечемик с произволен произход.

 

Маслени култури и растителни масла

- Според прогноза на USDA, през 2018/19 производството на соя в ЮАР ще нарасне до рекордните 2.4 млн. тона. Около 10% от площите с царевица ще бъдат засети този път със соя и ще достигнат 1.6 млн. хектара при 1.4 млн. хектара през 2017. Размяната на площи става поради по-рентабилното отглеждане на соя.

- През 2018/19 импортът на соев шрот в ЮАР ще се понижи с 15% до 400,000 тона благодарение на по-голямата преработка на соя в страната – до рекордните 1.3 млн. тона. Импортът ще задоволи 30% от вътрешното търсене на продукта. Преди 10г показателя е бил 70%.

- През 2018/19 потреблението на маслени култури в Пакистан ще нарасне до 7.792 млн. тона или с 9% повече от предходната година. Импортът на маслени шротове ще бъде 435,000 тона при 600,000 тона през 2017/18. През 2015 импортното мито на соята е понижено до 4%, а на соевия шрот повишено до 11%. През новия сезон импортът на маслени култури в страната ще бъде 3.7 млн. тона при 3.3 млн. тона през текущия сезон, в т.ч. рапица 1.1 млн. тона (1.2) и на соя 2.5 млн. тона (2,0).

- Към 30.03.2018 в Бразилия са ожънати 71% от планираните за соя площи при 74% година по-рано, а за седмицата жътвата напредва с 6% според данни на AgRural. Запазва се прогнозата за реколтата от соя на ниво 117.9 млн. тона. Втората царевична реколта се оценява на 64 млн. тона, а общата реколта на 89.9 млн. тона.

- На 4.04.2018 властите в Китай са приели решение за налагане на импортно мито върху американската соя в размер на 25%. При това ниво на митото, цената на американската соя внасяна в Китай ще нарасне с около 110 USD/тон, което я прави неконкурентна на този пазар. През 2017 Китай е внесъл 32 млн. тона соя от САЩ.

- Аржентина планира да измени механизма за начисляване на експортните мита на соята и продуктите получени от нейната преработка. Решението ще даде възможност на правителството по-бързо да понижи митото. То сега планирано се понижава с 0.5% месечно. За соята митото е 28%, а за соевия шрот и соевото масло 26% към настоящия момент.