FOB Украйна - Пшеница 12.5%

Euronext Париж 2020-07-01

354.97769
   лв./т  +1.96
Пшеница
737.82556
   лв./т  -1.47
Рапица
383.82574
   лв./т  0.00
Рапичен Шрот
1366.12634
   лв./т  0.00
Рапично Масло
329.55231
   лв./т  +1.96
Царевица
Вчера цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго продължиха серията от силни ръстове. В Париж цените на пшеницата и царевицата се повишиха, а цените на рапицата се понижиха като всички движения бяха умерени.
Вчера цените на пшеницата, царевицата и соята в Чикаго се повишиха значително. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата също се повишиха значително.
Вчера цените на пшеницата и царевицата в Чикаго се повишиха значително. Цените на соята също реагираха в повишение, но минимално. В Париж цените на пшеницата, царевицата и рапицата се повишиха значително.
Пристанища Варна-Изток, Варна-Запад, ТЕЦ Езерово, Леспорт, ПЧМВ Варна, Одесос ПБМ, Балчик, Бургас, Бургас КРЗ.
Пристанища Варна-Изток, Варна-Запад, ТЕЦ Езерово, Леспорт, ПЧМВ Варна, Одесос ПБМ, Балчик, Бургас, Бургас КРЗ.
Пристанища Варна-Изток, Варна-Запад, ТЕЦ Езерово, Леспорт, ПЧМВ Варна, Одесос ПБМ, Балчик, Бургас, Бургас КРЗ.

От USDA са понижили прогнозата си за площите от царевица в САЩ през 2020 до 92 млн. акра при 97 млн. акра в мартенската оценка.

Към 26.06.2020 в Русия са ожънати 4.36 млн. декара със зърнени култури (0.9% от общите площи).

От Strategie Grains отново са понижили прогнозата си за реколтата от рапица в ЕС и Великобритания през 2020 от 16.68 млн. тона до 16.54 млн. тона и 17.01 млн. тона през 2019/20.

Европейската комисия за пореден път понижават прогнозата си за реколтата от мека пшеница в ЕС-27 през 2020/21 до 117.2 млн. тона, което е с 4.3 млн. тона по-малко от май и с 13.7 млн. тона по-малко от 2019.

От Министерството на търговията и земеделието в Украйна предлагат ограничаване износа на пшеница от страната през 2020/21 на 17.2 млн. тона.

Според данни на Oil World, през периода 1 – 21 юни от Бразилия са изнесени 9.4 млн. тона соя, което е с 2.1 млн. тона повече от предходната година.


Цени

Цени на Зърно, Маслодайни, Шрот и Растителни Масла

  • Експортни FOB Цени
  • Фючърси
  • EXW Цени
  • Цени Напред
  • Изглед в различни Валути
  • Исторически Цени
  • Сравнителни Графики

  Цени
Цени

Износ / Внос


В секция Износ / Внос ви представяме периодични и акумулирани данни за внос и износ на пшеница, царевица, ечемик, соя, рапица, слънчоглед, соев шрот, слънчогледов шрот, соево масло, слънчогледово масло.
Основните износители подбрани от нас са Русия, Украйна, ЕС, САЩ, Канада, Бразилия, Аржентина, Малайзия, Австралия и България.
Основни вносители на зърно и маслодайни култури, шрот и растителни масла, които сме избрали за вас са Китай, ЕС, Индия, Турция и България.

  Износ / Внос
Износ / Внос

USDA

USDA Доклади
Зърнени и Маслодайни Култури
Световно Производство и Крайни Запаси

  USDA