Цени Напред

Цени Напред


Графиката Цени Напред не е прогноза за цените - тя е набор от днешните цени за предстоящи доставки.

Данните се актуализират веднъж седмично.

Цени Напред

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 40 лв. / мес.12 мес - 30 лв. / мес.6 мес - 50 лв. / мес.12 мес - 40 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Бразилия Paranagua / Царевица $/т

Aug, 06 2022Jul, 30 2022Jul, 23 2022Jul, 16 2022
Aug***.*****.*****.*****.**
Sep***.*****.*****.*****.**
Oct***.*****.*****.*****.**
Nov***.*****.*****.*****.**