Цени Напред

Цени Напред


Графиката Цени Напред не е прогноза за цените - тя е набор от днешните цени за предстоящи доставки.

Данните се актуализират веднъж седмично.

Цени Напред

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 40 лв. / мес.12 мес - 30 лв. / мес.6 мес - 50 лв. / мес.12 мес - 40 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Франция / Рапица $/т

Oct, 18 2020Oct, 11 2020Oct, 03 2020Sep, 27 2020
Nov***.*****.*****.*****.**
Dec***.*****.*****.*****.**
Jan***.*****.*****.*****.**
Feb***.**
Mar***.**
Apr***.**
May***.**
Jun***.**
Jul***.**
Aug***.**
Sep***.**
Oct***.*****.*****.**