Цени Напред

Цени Напред


Графиката Цени Напред не е прогноза за цените - тя е набор от днешните цени за предстоящи доставки.

Данните се актуализират веднъж седмично.

Цени Напред

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 40 лв. / мес.12 мес - 30 лв. / мес.6 мес - 50 лв. / мес.12 мес - 40 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Русия / Пшеница 11.5% $/т

Oct, 24 2020Oct, 18 2020Oct, 11 2020Oct, 03 2020
Oct***.*****.*****.*****.**
Nov***.*****.*****.*****.**
Dec***.*****.*****.*****.**
Jan***.*****.*****.*****.**
Feb***.*****.*****.*****.**
Mar***.*****.*****.*****.**
Apr***.*****.*****.*****.**
May***.*****.*****.*****.**
Jun***.*****.*****.*****.**
Jul***.*****.*****.*****.**