USDA

Декември, 2018 : 733,414 хил. тона / -100 (11.2018)

USDA повиши световната реколта от соя поради ръст в Бразилия

Според данни от декемврийския отчет на USDA, през 2018/19 световната реколта от соя ще бъде 369 млн. тона, което е с 1.7 млн. тона повече от ноемврийската прогноза и ще бъде максимално ниво за последните 5 сезона.

USDA: Австралия и Русия направиха световния пшеничен баланс „по-бичи“

В октомврийската си прогноза анализатори от USDA понижиха прогнозата си за производството на пшеница в света през 2018/19 с 2.08 млн. тона до 730.92 млн. тона, което е и с 27.82 млн. тона по-малко от 2017/18.
USDA

USDA отново повиши световните запаси от соя през новия сезон

Според октомврийската прогноза на USDA, през 2018/19 световната реколта от соя ще достигне 369.5 млн. тона, което е с 0.1 млн. тона повече от септемврийската прогноза. Нараства реколтата в Канада, а намаляват в Индия, САЩ и Мексико.
USDA

USDA повиши прогнозата за световната реколта от пшеница през 2018/19

В своя септемврийски доклад USDA повиши прогнозата си за световното производство на пшеница през 2018/19 до 732.9 млн. тона, което е с 3.3 млн. тона повече от августовската оценка и 758.3 млн. тона през 2017/18.
USDA