USDA

Декември, 2019 : 765,411 хил. тона / -140 (11.2019)

В ноемврийския си доклад USDA повиши прогнозата си за световната пшенична реколта през 2019/20

Анализатори от USDA повишиха минимално прогнозата си за световната пшенична реколта през 2019/20 от 765.2 млн. тона в предходната оценка до 765.5 млн. тона сега. Това е ръст от 34.2 млн. тона спрямо 2018/19.
USDA

Анализатори от USDA понижиха прогнозата си за соевата реколта в света през 2019/20

В своя ноемврийски отчет анализатори от USDA понижиха прогнозата си за соевата реколта в света през 2019/20 с 2.4 млн. тона спрямо октомврийската оценка до 336.5 млн. тона, което е с 21.6 млн. тона повече от предходната година, когато реколтата достигна 358.2 млн. тона.
USDA

USDA понижи минимално световната реколта от пшеница, но повиши крайните запаси за 2019/20

В своя октомврийски отчет анализатори от USDA понижиха прогнозата си за световната пшенична реколта през 2019/20 с 0.3 млн. тона спрямо предходната оценка до 765.23 млн. тона, което е с 5% повече от 2018/19 – 730.50.
USDA

USDA понижи прогнозата си за световния износ на царевица през 2019/20

В своя октомврийски отчет анализатори от USDA понижиха прогнозата си за световния износ на царевица през 2019/20 с 2 млн. тона спрямо предходната оценка до 170.8 млн. тона при 171 млн. тона през 2018/19.
USDA

USDA понижи производството на соя в света през 2019/20

В своя октомврийски отчет анализатори от USDA понижиха прогнозата си за реколтата от соя в света през 2019/20 до 338.97 млн. тона от 341.39 млн. тона в септемврийската прогноза и 358.77 млн. тона през 2018/19.
USDA