USDA

Август, 2019 : 768,074 хил. тона / -3,389 (07.2019)

Експерти от USDA понижиха прогнозата си за световната пшенична реколта

В своя августовски отчет анализатори от USDA понижиха прогнозата си за пшеничната реколта в света през 2019/20 с 3.3 млн. тона спрямо юлската оценка до 768.07 млн. тона, което е значително повече от 2018/19 – 730.5 млн. тона.
USDA

USDA отново понижи прогнозата си за световната реколта от маслени култури

В августовския си доклад анализатори от USDA понижиха прогнозата си за световната реколта от маслени култури през 2019/20 до 580.9 млн. тона, което е с 5.1 млн. тона по-малко от предходната оценка и с 3.6% по-малко от реколтата през 2018/19
USDA

USDA повиши прогнозата си за крайните запаси от пшеница в света през текущия сезон

В своя априлски отчет анализатори от USDA повишиха оценката си за световните крайни запаси от пшеница през текущия сезон с 5 млн. тона спрямо отчета през март до 275.6 млн. тона при 281.8 млн. тона в края на 217/18.
USDA

USDA повиши прогнозата си за търсенето и предлагането на царевица в света през текущия сезон

В своята априлска прогноза анализатори от USDA повишиха оценката си за реколтата от царевица в света през 2018/19 с 6.2 млн. тона до 1,107 млн. тона при 1,076 млн. тона през 2017/18.
USDA