USDA повиши прогнозата си за търсенето и предлагането на царевица в света през текущия сезон

В своята априлска прогноза анализатори от USDA повишиха оценката си за реколтата от царевица в света през 2018/19 с 6.2 млн. тона до 1,107 млн. тона при 1,076 млн. тона през 2017/18.

Реколтата от царевица в ЕС ще бъде 63 млн. тона (+2.1 млн. тона), в Бразилия 96 млн. тона (+1), в Мексико 26.7 млн. тона (+1.1), в Аржентина 47 млн. тона (+1), в Индонезия 12.6 млн. тона (+0.7), Украйна 35.8 млн. тона (+0.3) и Филипините 7.7 млн. тона (-0.5).

Световният износ на царевица ще достигне 165.8 млн. тона (164.6 и 151.9) като показателят ще е максимален за последните пет години. Експортът от Бразилия ще бъде 31 млн. тона (+1.5), от Аржентина 28 млн. тона (+0.5), от Украйна 29.5 млн. тона (+0.5), от САЩ 58 млн. тона (-2) и от ЕС 2 млн. тона (+0.5). Вносът на царевица в ЕС ще достигне 22.5 млн. тона (+1).

Крайните запаси от царевица в света ще бъдат 314 млн. тона (+5.5 млн. тона спрямо мартенската прогноза), в т.ч. САЩ 51.7 млн. тона (+5), Мексико 4.3 млн. тона (+1.1), Бразилия 6.8 млн. тона (-0.3), Аржентина 6.5 млн. тона (-0.2).