USDA остави стабилен световния баланс на пшеницата

В своя декемврийски отчет анализатори от USDA промениха незначително прогнозата си за световното производство на пшеница през 2018/19 до 733.4 млн. тона при 733.5 млн. тона в ноемврийската прогноза.

Реколтата в ЕС ще бъде 137.6 млн. тона, в Русия 70 млн. тона, в САЩ 51.2 млн. тона, в Канада 31.8 млн. тона (31.5), в Австралия 17 млн. тона (17.5).

Световният експорт на пшеница ще бъде 178.4 млн. тона (179.2 и 182.5). От Австралия ще бъдат експортирани 10.5 млн. тона пшеница (11.5 и 15.5), от ЕС 22 млн. тона (23 и 23.9) и Русия 36.5 млн. тона (35 и 41.4).

Световните крайни запаси от пшеница са повишени с 1.4 млн. тона до 268 млн. тона, което е с 11.8 млн. тона по-малко от миналата година. Запасите в ЕС ще са 11.2 млн. тона (10.2 и 14.1), в САЩ 36.5 млн. тона (25.8 и 29.9), Русия 5.3 млн. тона (5.8 и 11.8).