USDA повиши прогнозата за световното производство на царевица през 2018/19

В своя декемврийски отчет анализатори от USDA повишиха прогнозата си за световната царевична реколта през 2018/19 с 1 млн. тона до 1,099 млн. тона, което е с 23.7 млн. тона повече от 2017/18.

Реколтата е повишена за Украйна с 1.5 млн. тона до 35 млн. тона, което е с 10.9 млн. тона повече от 2017/18 – 24.1 млн. тона и е максимално ниво за последните пет години. Реколтата от царевица в ЕС ще бъде 60.4 млн. тона (59.5 и 62.1), за Канада 13.9 млн. тона (14.5 и 14) и ЮАР 12 млн. тона (13 и 13.5).

Прогнозата за износа на царевица през 2018/19 е повишена до 163.2 млн. тона (160.9 и 151) и ще е максимална за последните пет години. Износът от Украйна ще бъде 28 млн. тона при 27 млн. тона в предходната оценка, което е с 9.5 млн. тона повече от предходната година. Прогнозата за Бразилия е повишена до 26.5 млн. тона (25 и 25.1).

Световните крайни запаси от царевица се оценяват на 308.8 млн. тона (307.5 и 340.1), в т.ч. САЩ 45.2 млн. тона (44.1 и 54.3), ЕС 6.7 млн. тона (6 и 9.8), Бразилия 9 млн. тона (10.5 и 9) и Канада 1.9 млн. тона (2 и 2.30).