USDA повиши световната реколта от соя поради ръст в Бразилия

Според данни от декемврийския отчет на USDA, през 2018/19 световната реколта от соя ще бъде 369 млн. тона, което е с 1.7 млн. тона повече от ноемврийската прогноза и ще бъде максимално ниво за последните 5 сезона.

Реколтата от соя в Бразилия ще бъде 122 млн. тона (120.5 и 120.3) и ще бъде максимална за последните 5 години.

Световният експорт на соя ще достигне 156.1 млн. тона (+0.6 млн. тона). Износът от Бразилия ще бъде 81 млн. тона (+4), от Аржентина 5 млн. тона (8 и 2.1), Парагвай 5.8 млн. тона (5.6 и 6.2) и Канада 5.3 млн. тона (5.5 и 4.9).

Световните крайни запаси от соя са повишени до 115.3 млн. тона от 112.08 млн. тона в предходната оценка, което е с 14 млн. тона повече от запасите в края на 2017/18 – 101.3 млн. тона. Запасите в Аржентина ще достигнат 41.3 млн. тона (38 и 34.5).