USDA: Австралия и Русия направиха световния пшеничен баланс „по-бичи“

В октомврийската си прогноза анализатори от USDA понижиха прогнозата си за производството на пшеница в света през 2018/19 с 2.08 млн. тона до 730.92 млн. тона, което е и с 27.82 млн. тона по-малко от 2017/18.

Основния спад беше при Австралия с 1.5 млн. тона и Русия с 1 млн. тона. Реколтата е повишена за САЩ с 210,000 тона.

Потреблението на пшеница в света е понижено с 460 хил. тона до 745,6 млн. тона изключително поради спада на фуражното потребление. Показателя обаче остава с 4.45 млн. тона по-голям от предходния сезон.

Световния износ на пшеница е понижен с 990 хил. тона до 180.4 млн. тона, което е с 870 хил. тона по-малко от 2017/18. Спадът е основно от Австралия -1 млн. тона.

Световните крайни запаси са понижени с 1.11 млн. тона до 260.18 млн. тона, което е с 14.67 млн. тона под нивото от 2017/18. Запасите спадат за Русия с 1 млн. тона и за Австралия с 600 хил. тона.