USDA отново повиши световните запаси от соя през новия сезон

Според октомврийската прогноза на USDA, през 2018/19 световната реколта от соя ще достигне 369.5 млн. тона, което е с 0.1 млн. тона повече от септемврийската прогноза. Нараства реколтата в Канада, а намаляват в Индия, САЩ и Мексико.

Поради намаление на площите със соя в САЩ реколтата се понижава минимално въпреки ръста на средния добив до 127.6 млн. тона. През 2017/18 реколтата е била 120.0 млн. тона.

Русия ще прибере 3.9 млн. тона соя, което е с 0.3 млн. тона повече от предходната година.

Световното потребление на соя остава без промяна от 353.0 млн. тона, което е с 16.2 млн. тона повече от 2017/18.

Световният износ на соя ще бъде 154.3 млн. тона (+1.9 млн. тона).

Световните крайни запаси от соя през 2018/19 ще достигнат 110.0 млн. тона, което е с 1.8 млн. тона повече от септемврийската прогноза и с 13.4 млн. тона повече от 2017/18.