USDA повиши прогнозата за световната реколта от пшеница през 2018/19

В своя септемврийски доклад USDA повиши прогнозата си за световното производство на пшеница през 2018/19 до 732.9 млн. тона, което е с 3.3 млн. тона повече от августовската оценка и 758.3 млн. тона през 2017/18.

Реколтата в Индия ще бъде 99.7 млн. тона (97.0 и 98.5), в Казахстан 15.0 млн. тона (14.5 и 14.8), в Русия 71.0 млн. тона (68.0 и 84.9), в Австралия 20.0 млн. тона (22.0 и 21.3), в Канада 31.5 млн. тона (32.5 и 29.9).

Крайните запаси от пшеница в света през 2018/19 ще бъдат 261.3 млн. тона (258.9 и 274.3), в т.ч. Индия 14.6 млн. тона (12.3 и 13.2), Русия 6.8 млн. тона (4.8 и 10.8), Канада 5.1 млн. тона (5.0 и 6.1).

Световния износ на пшеница е понижен до 181.7 млн. тона (184.2 и 182.6), в т.ч. Австралия 14.0 млн. тона (16.0 и 15.5), Канада 24.0 млн. тона (24.5 и 21.9).