USDA продължава да повишава прогнозата си за световната царевична реколта

В своя септемврийски доклад USDA отново повиши прогнозата си за световната царевична реколта през 2018/19 с 8 млн. тона до 1,069 млн. тона при 1,033 млн. тона през 2017/18.

Реколтата в ЕС ще бъде 60.8 млн. тона (59.8 и 62.3), в САЩ 376.6 млн. тона (370.5 и 370.9), Сърбия 6.8 млн. тона (6.6 и 4.0), Канада 14.3 млн. тона (14.8 и 14.1), ЮАР 13.0 млн. тона (13.5 и 13.8).

Реколтата от царевица в САЩ ще бъде втори резултата в историята.

Прогнозата за световните крайни запаси от царевица е на ниво 157.0 млн. тона (155.5 и 194.1), в т.ч. в САЩ ще бъдат 45.0 млн. тона (42.7 и 50.8), ЕС 5.8 млн. тона (5.5 и 9.5), Бразилия 10.5 млн. тона (10.2 и 10.5), Аржентина 3.9 млн. тона (5.5 и 2.4), Канада 2.0 млн. тона (2.2 и 2.3).

Световният износ на царевица ще достигне 157.7 млн. тона (157.0 и 149.6), в т.ч. САЩ 61.0 млн. тона (59.0 и 62.5), Украйна 25.0 млн. тона (24.5 и 18.5), Парагвай 2.2 млн. тона (2.0 и 2.0), Сърбия 2.5 млн. тона (2.2 и 0.8), ЮАР 1.9 млн. тона (2.1 и 2.1).