USDA: През 2018/19 световното производство на пшеница ще се понижи

В майския си доклад USDA понижи оценката си за реколтата от пшеница в света през 2018/19 до 748 млн. тона при 759 млн. тона през 2017/18.

Реколтата в Русия се очаква на ниво 72 млн. тона (-13 млн. тона спрямо 2017/18), в ЕС 150 млн. тона (-1), в Украйна 26.5 млн. тона (-0.4), в САЩ 49.5 млн. тона (+2), в Канада 32.5 млн. тона (+2.5), в Австралия 24.0 млн. тона (+2.5), в Аржентина 19.5 млн. тона (+1.5).

Крайните запаси от пшеница в света ще бъдат 264.3 млн. тона (270.5), в т.ч. ЕС 10.5 млн. тона (-2.5), Русия 5.7 млн. тона (-6), САЩ 25.9 млн. тона (-3.2), Китай 138.6 млн. тона (+12).