USDA повиши прогнозата за световната реколта от царевица през 2018/19

В своя майски отчет анализатори от USDA повишиха прогнозата си за световното производство на царевица през 2018/19 до 1,056 млн. тона при 1,036 млн. тона през 2017/18 и 1,078 млн. тона през 2016/17.

Реколтата в Китай ще бъде 225 млн. тона (215.9 и 218.5), Бразилия 96.0 млн. тона (87.0 и 98.5), Аржентина 41 млн. тона (33 и 41), Украйна 30 млн. тона (24.1 и 27.9), Русия 19.0 млн. тона (13.2 и 15.3), САЩ 356.6 млн. тона (370.9 и 384.7), ЕС 61.0 млн. тона (62.0 и 61.7).

Световният износ на царевица ще бъде 157.6 млн. тона (150.3 и 141.7). От Бразилия ще бъдат експортирани 31.0 млн. тона царевица (29.0 и 19.8), от Аржентина 27.0 млн. тона (25.0 и 23.0), от Украйна 24.0 млн. тона (20.0 и 21.3), от Русия 7.5 млн. тона (4.8 и 5.6), от САЩ 53.0 млн. тона (57.0 и 55.5), от ЕС 1.5 млн. тона (2.0 и 2.2).

Крайните световни запаси от царевица ще бъдат 159.1 млн. тона (194.8 и 227.5), в т.ч. Китай 60.5 млн. тона (79.5 и 100.7), САЩ 42.7 млн. тона (55.4 и 58.2), ЕС 7.1 млн. тона (8.1 и 7.5).