USDA отново повиши прогнозата си за световното производство и крайни запаси от пшеница в света през 2017/18

В своя априлски отчет USDA повиши прогнозата си за световните крайни запаси от пшеница през 2017/18 с 2.3 млн. тона до рекордните 271.2 млн. тона, което е с 16.6 млн. тона повече от предходната година – 254.5 млн. тона.

Оценката за крайните запаси е повишена за Индия до 12 млн. тона (11.3 и 9.8), Иран 5.5 млн. тона (3.1 и 8.7) и САЩ 28.9 млн. тона (28.1 и 32.1). Намаление има за ЕС 12.9 млн. тона (14.1 и 10.7).

Световната пшенична реколта ще бъде 759.7 млн. тона, което е с 1 млн. тона повече от предходната прогноза и с 9 млн. тона повече от 2016/17. Ръст на реколтата има за Мароко - 7 млн. тона (6.2 и 2.7).

Световният износ на пшеница е намален до 184.2 млн. тона от 184.4 млн. тона в мартенската прогноза. За ЕС експортът ще бъде 24 млн. тона (25 и 27.3), за Турция 6.2 млн. тона (6.5 и 6.1), за Аржентина 14.5 млн. тона (14 и 14.2), Казахстан 8 млн. тона (7.5 и 7.25), Русия 38.5 млн. тона (37.5 и 27.8).