Вход / Регистрация

   
   
   

ZarnoBorsa.com България

Анкета за определяне на средна цена на зърното в България за 28.11.2015
лв/т без ДДС
 ечемик фуражен лв
 пшеница лв
 пшеница фуражна лв
 рапица лв
 слънчоглед лв
 царевица лв
Брой участвали за днес 0
Моля, регистрирайте само реални цени в лв/т без ДДС, за реално сключени сделки!

пшеница

Пристанище Варна

Петрол


Времето

Forex Quotes

Графики

 BGN

 EUR

 USD
CBOT Chicago      соев шрот      BGN 577     
584.54358586.58380600.42487591.37842588.81677592.80463584.38031585.78381585.42145584.59973591.76898586.26270580.49060578.44043580.04980577.07141579.30994570.90704575.49347575.73944576.48157 576.56903
Последен Месец Последно 3-месечие Последна Година Всичко
Кръстосани графики
Argentina BSE Hungary Bulgaria CBOT Chicago Euronext France Germany Malaysia Romania Romania EXW Rotterdam Russia Turkey EXW U.S. Gulf of Mexico Ukraine
RBD палмов олеин
RBD палмов стеарин
RBD палмово масло
ечемик пивоварен
ечемик фуражен
пшеница
пшеница твърда
пшеница фуражна
пшенични трици
рапица
рапичен шрот
рапично масло сурово
слънчоглед
слънчогледов шрот
слънчогледово масло сурово
соев шрот
соево масло сурово
соя
царевица