Вход / Регистрация

   
   
   

ZarnoBorsa.com България

Анкета за определяне на средна цена на зърното в България за 05.12.2016
лв/т без ДДС
 ечемик лв
 пшеница лв
 пшеница фуражна лв
 рапица лв
 слънчоглед лв
 царевица лв
Брой участвали за днес 4
Моля, регистрирайте само реални цени в лв/т без ДДС, за реално сключени сделки!

пшеница

Пристанище Варна

Петрол


Времето

Forex Quotes

Графики

 BGN

 EUR

 USD
CBOT Chicago      соев шрот      BGN 634     
606.17969615.28412608.22522609.10736609.08221612.73218620.35388617.63971627.52222624.43030648.46399658.88599642.49585660.39288668.03119660.13599648.85925633.90698 633.97699
Последен Месец Последно 3-месечие Последна Година Всичко
Кръстосани графики
Argentina BSE Hungary Bulgaria CBOT Chicago EU Ending Stocks EU Production Euronext France Germany Malaysia Romania Romania EXW Romania Production Rotterdam Russia Russia Production Turkey EXW Turkey Production Ukraine Ukraine Production USA Gulf
RBD палмов олеин
RBD палмов стеарин
RBD палмово масло
ечемик
ечемик пивоварен
пшеница
пшеница твърда
пшеница фуражна
рапица
рапичен шрот
рапично масло сурово
слънчоглед
слънчогледов шрот
слънчогледово масло сурово
соев шрот
соево масло сурово
соя
царевица