Вход / Регистрация

   
   
   

ZarnoBorsa.com България

Анкета за определяне на средна цена на зърното в България за 01.11.2014
лв/т без ДДС
 ечемик фуражен лв
 пшеница лв
 пшеница фуражна лв
 рапица лв
 слънчоглед лв
 царевица лв
Брой участвали за днес 1
Моля, регистрирайте само реални цени в лв/т без ДДС, за реално сключени сделки!

пшеница

Времето

Forex Quotes

Борсов коментар

  2014-10-31 | Автор: Veselin Ivanov

 

В четвъртък цените на всички култури се понижиха. Отново водеща, но този път при спад беше соята. Царевицата и пшеницата останаха с минимални понижения.

 

В Париж цените на културите се движиха разнопосочно, като рапицата имаше силно изразен спад. Ноемврийският контракт на пшеницата се понижи с 1,50 EUR/тон до 172,00 EUR/тон. Ноемврийският контракт на царевицата се повиши с 0,50 EUR/тон до 145,50 EUR/тон. Ноемврийският контракт на ечемика остана без промяна от 195,00 EUR/тон. Ноемврийският контракт на рапицата се понижи с 5,25 EUR/тон до 329,25 EUR/тон.

 

Валутната двойка EUR/USD се понижи до 1,2607. Лекият петрол се понижи до 81,10 USD/барел.

 

За седмицата до 24.10.2014г запасите от природен газ в САЩ са достигнали 3 480 милиарда куб. фута при 3 393 милиарда куб. фута седмица по-рано.

Резултатите от приключилата 2-дневна среща на Фед не донесоха сериозни изненади за пазарните участници, но въпреки това предизвикаха сериозни движения на пазарите. Доларът получи солидна подкрепа от новината, че третият кръг от количествени улеснения за икономиката на САЩ вече е приключен. От края на 2008 г. до момента, централните банкери неизменно изпълняваха различни проекти, с които да вливат допълнителна ликвидност на пазара, като в същото време държат основния лихвен процент на близки до нулата нива.

 От Фед обосноваха решението си за прекратяване на програмата, заявявайки че пазарът на труда в страната се е стабилизирал достатъчно, за да издържи приключването на безпрецедентните стимули. По време на официалната пресконференция, централните банкери коментираха, че може да се говори за повишение на лихвените проценти „известно време“ след прекратяването на количествените стимули. По този начин те продължиха да се придържат към политиката си да не задават точен момент, в които ще започне повишението на лихвите. Въпреки липсата на ясни знаци, залозите за повишение на лихвите до края на октомври 2015 г. отново се повишиха, достигайки 75%, спрямо 50%, в деня преди срещата.

 

Пшеничните фючърси се понижиха вчера в Чикаго. IGC повиши прогнозата си за производството на пшеница в света от 717 млн. тона в септемврийската прогноза до 718 млн. тона сега. Преходните запаси са понижени с -2 млн. тона до 193 млн. тона. Експортните продажби на пшеница от САЩ са в горния край на очакванията – 459 100 тона. Най-големи купувачи са Япония, Мексико, Бразилия, Филипините и други. Поетите ангажименти за износ на пшеница от САЩ са на ниво 60% от годишната прогноза на USDA, като това е без промяна от средното ниво за последните пет години. Руският институт ИКАР прогнозира, че пшеничната реколта в Русия през 2015г ще бъде 46,5 млн. тона, а СовЕкон очакват 50,0 млн. тона.

 

Царевичните фючърси също се понижиха минимално вчера в Чикаго. Експортните продажби на царевица от САЩ бяха на ниско ниво – 534 500 тона, в т.ч. 44 500 тона от реколта 2015 – 2016 МГ. Най-големи купувачи са били Перу, Мексико, Япония и други. Експортните продажби са на ниво 42% от годишната прогноза на USDA при 45% миналата година. IGC отново повиши производството на царевица в свита с +6 млн. тона до 980 млн. тона. Крайните запаси са повишени с +3 млн. тона до 194 млн. тона.

 

Соевите фючърси се понижиха най-много вчера в Чикаго – 18 – 19 цента/бушел. Седмичните експортни продажби на соя от САЩ са били 1 326 000 тона. Най-големи купувачи са били Китай (1,05 млн. тона), Португалия, Египет и други. Експортните продажби на соев шрот са били 152 900 тона като най-голям купувач е Мексико. Експортните продажби на соево масло са били 15 800 тона. Декемврийският фючърс на соевия шрот се понижи със 17 USD/тон до 408,5 USD/тон.

 

Ежедневно излизат новини, че световното производство на пшеница не е толкова голямо, ще има корекции и цената отразява тези промени. Отделно е по-малката наличност на качествена пшеница, която с изчерпването си доста бързо повишава цената си. Това не означава, че сценарият е радикално променен от мечи към бичи, а по-скоро към неутрален. През последните седмици много потребители на пшеница разбраха, че това е дъното на цените и решиха да повишат запасите си. Така се получи високо търсене на пазара, което трудно би се поддържало през следващите месеци. Увеличението на търсенето съчетано с понижаващите се наличности, особено на качествено зърно ще поддържат цените поне на настоящите нива, а е възможно и по-високо. За висококачествената пшеница е сигурно, че тя доста ще се повиши в цена.

 

Оценките за настоящата руска реколта от пшеница се понижават до 57,5 млн. тона при предходни оценки за 59 – 61 млн. тона. Очаква се експортът на пшеница да бъде 21 млн. тона през текущия сезон, като това е коригирана в понижение стойност с около 1-1,5 млн. тона.

Известни проблеми има с валежите в южните бразилски щати, които едновременно понижават качеството на пшеницата и нейното количество.

 

Декемврийският фючърс на царевицата в Чикаго се повиши с почти 20% от най-ниската си стойност. С придвижването на жътвената кампания в САЩ на север се забелязва спад на добивите до нива около средните за района. Тази година може би няма да се потвърди теорията, че голямата реколта се превръща в още по-голяма до края на кампанията. Фермерите в централните и северни щати не са особено ентусиазирани от резултатите си от жътвата. Много е възможно USDA да понижи прогнозата си за сродния добив в САЩ, като някои анализатори очакват понижението да достигне 7 бушела/акър. Със сигурност обаче може да се твърди, че повишените цени са понижили търсенето на царевица от САЩ. Експортните продажби за последната седмица са под половината от предходната седмица и на 55% от средното ниво за последните четири седмици. От началото на сезона са продадени 18,74 млн. тона царевица, което е с 1,61 млн. тона по-малко то същия период на 2013 година. ADM Германия прогнозират, че реколтата от царевица в ЕС ще достигне 73,6 млн. тона при 64,3 млн. тона година по-рано.

 

Проблемите с транспорта на соя до преработвателите в Средния Запад на САЩ остава, а от там с придвижването на продуктите на изток. Засега вносът на соев шрот от Южна Америка е възможен теоретично, но практически не е направен. Експортните продажби са добри, като отново основен купувач е Китай с 1,05 млн. тона соя (дял от 79%). Създава се усещането, че високата активност на Китай пир закупуването на соя от САЩ е с цел хеджиране на доставките. След като се установи размера на реколтата в Южна Америка, част от покупките ще бъдат анулирани и насочени на юг. Както и при царевицата е възможно USDA да понижи средния добив от соя в САЩ през сезона.

 

До края на седмицата в Бразилия се очакват валежи, забавянето при сеитбата на соята е около 30% спрямо миналата година. През следващата седмица се очаква сухо и топло време.

пълен текст

Реклама

Украйна: През 2014 – 2015 МГ производството и износа на растителни масла ще намалее

2014-10-31 | Автор: zarnoborsa

 

Според прогноза на Oil World, през 2014 – 2015 МГ производството и износа на растителни масла от Украйна ще се понижат в сравнение с предходния сезон от 4,84 млн. тона и 4,36 млн. тона до 4,6 млн. тона и 4,275 млн. тона.

 

Основен дял в намалението внася слънчогледовото масло, чието производство през 2013 – 2014 МГ е било 4,65 млн. тона , а през новия сезон 4,3 млн. тона. Износът също се понижава от 4,19 млн. тона до 4,0 млн. тона.

 

В същото време производството и износа на рапично масло нарастват от 60,0 хил. тона и 59,1 хил. тона до 100,0 хил. тона и 95,0 хил. тона.

 

По-значително ще е увеличението при производството на соево масло от 130 хил. тона до 200 хил. тона при експорт от 180 хил. тона.

 

Според прогноза на Oil World, площите с маслени култури в ЮАР ще бъдат увеличени с 6% спрямо предходния сезон до 6,3 млн. декара и това ще е най-високия показател за последните шест години. Посевните площи със соя ще достигнат 6,0 млн. декара (+23%), като това е ръст от два пъти за последните пет години. През 2013 – 2014 МГ преработката на соя в страната се увеличава с 31% до рекордните 0,71 млн. тона, на слънчоглед с 32% до 0,76 млн. тона.

пълен текст

САЩ: Нараства експортното търсене на високо протеинова пшеница

2014-10-31 | Автор: zarnoborsa

 

Седмичните експортни продажби на пшеница от САЩ се оказаха в горната граница на очакванията на пазарните участници. За отбелязване е, че прогнозите не бяха особено високи – 300 – 450 000 тона.

 

Кръгът на купувачите отново е ограничен с изключение на Италия. Трябва да се отбележи повишения интерес към твърдата пшеница.

 

Основни купувачи през периода са били Япония 88 200 тона, Мексико 57 300 тона, Бразилия 56 100 тона, Филипините 54 100 тона, неизвестен купувач 50 900 тона, Италия 43 800 тона и Южна Корея 28 900 тона.

 

Основни получатели са били Мексико 42 600 тона, Нигерия 38 500 тона, Бразилия 36 100 тона, Филипините 32 800 тона, Южна Корея 27 700 тона, Италия 26 300 тона и Япония 25 200 тона.

 

Износ на пшеница от САЩ от сезон 2014 – 2015 МГ до 23.10.2014г

дата

Експорт за седмицата

Експорт всичко

Продажби за седмицата

Продажби всичко

Изпълнение на плана за продажбите за сезона %

Реални темпове за изпълнение плана за експорта %

Необходими средни темпове за изпълнение плана за износа %

25.09.14.

554,68

8 563,21

741,04

13 567,40

53,88

34,01

32,69

02.10.14.

668,46

9 231,67

372,37

13 939,70

55,36

36,66

34,62

09.10.14.

485,26

9 716,93

454,05

14 393,80

57,16

38,59

36,54

16.10.14.

431,7

10 148,63

299,37

14 693,10

58,35

40,3

38,46

23.10.14.

272,4

10 421,03

444,91

15 138,00

60,12

41,39

40,38

Изменение за седмицата %

-36,9

 

48,62

 

 

 

 

Изменение средно за последните 4 седмици %

-49,09

 

-4,67

 

 

 

 

 

пълен текст

Експерти очакват понижение на руската зърнена реколта с 1 – 2 млн. тона

2014-10-31 | Автор: zarnoborsa

 

Според различни оценки, зърнената реколта в Русия ще се понижи с 1 – 2 млн. тона поради лошото време в Сибир и на територии около Урал. По-рано МЗ на страната потвърди прогнозата си за зърнена реколта от 104,2 млн. тона.

 

Специалисти от института ИКАР вече намалиха прогнозата си от 104 млн. тона на 102 млн. тона (без Крим), като вероятно новата стойност ще бъде допълнително намалена.

 

От ПроЗерно също намаляват своята прогноза за реколтата от зърно в страната през новия сезон от 104 млн. тона на 103 млн. тона. Понижението е заради загубите в азиатската част на страната.

 

Съобщенията за проблеми в пшеничната реколта и посевите едновременно в няколко части на света бързо повишиха цената на културата. За периода 20 – 24 октомври цената на руската пшеница се повиши с 10 USD/тон до 246 – 248 USD/тон.

 

Съгласно данни на ИКАР, от началото на сезона до 20.10.2014г експортът от страната е с 33% над този от същия период на 2013 година.

 

Прогнозата на Русагротранс сочи, че износът на зърно за цялата 2014 – 2015 МГ ще достигне 32,5 млн. тона.

пълен текст

Украйна: Вносът на семена от слънчоглед намалява с 40%

2014-10-31 | Автор: zarnoborsa

 

УкрАгроКонсулт отбелязва, че въпреки сложната ситуация в Украйна, посевната кампания 2013 – 2014 МГ е преминала успешно.

 

След направен анализ може да се твърди, че царевицата и слънчогледа остават фаворити за украинските фермери.

 

През периода септември – август 2013 – 2014 МГ, вносът на семена от царевица се увеличава с над 16% в сравнение с предходната година и достига над 60 000 тона. Износът на семена от царевица е увеличен с над 7%.

 

Вносът на семена от слънчоглед през 2013 – 2014 МГ намалява над 40% спрямо 2012 – 2013 МГ и достига 14 000 тона. Износът на семена от слънчоглед нараства с над 7% до 1 000 тона.

 

Вносът на семена от рапица намалява с 15%, а износът практически не се осъществява.

 

С 30% намалява вносът на семена от соя през 2013 – 2014 МГ спрямо 2012 – 2013 МГ до около 2 000 тона. Износът на соя нараства значително до 2 000 тона и се прави основно за Русия.

 

Намаляващия внос на семена от различни култури в Украйна се дължи на производството им в страната. Нарастващото производство на семена в Украйна, които са чужда селекция, трайно ще намали необходимостта от внос.

пълен текст

Китай продължава да закупува международни търговски компании

2014-10-31 | Автор: zarnoborsa

 

Китайският конгломерат COFCO е придобил контролен пакет на две международни търговски компании търгуващи със земеделски стоки.

 

Закупени са 51% от холандската компания Nidera – търгуваща със зърно и 51% от земеделското поделение на хонконгския търговец на суровини Noble Group.

 

Съгласно данни на статистиката на Китай, вносът на слънчогледово масло в страната през периода януари – август 2014г достига 413 000 тона, което е с 23% повече от същия период на миналата година.

 

За цялата 2014г вносът на слънчогледово масло в страната ще достигне 555 000 тона при 420 000 тона през 2013 година.

 

Най-голям доставчик се явява Украйна с дял от 97% от общия внос при 81% през 2012г и 2013 година. Аржентина заема второ място със само 1% от доставките през 2014г при 17% през 2012 година.

 

През 2014 – 2015 МГ Турция ще увеличи вноса на слънчоглед до 900 000 тона при 600 000 тона през 2013 – 2014 МГ. Основни доставчици ще бъдат България, Молдова и Румъния.

 

Вносът на слънчогледово масло ще бъде 700 000 тона при 795 000 тона през 2013 – 2014 МГ. Ключови доставчици на слънчогледово масло през сезона са Украйна и Русия, а също така Босна и Херцеговина. Общият внос на масла ще достигне 1,39 млн. тона.

пълен текст

Борсов коментар

2014-10-30 | Автор: Veselin Ivanov | 

пълен текст

Блиц новини

2014-10-30 | Автор: zarnoborsa | 

пълен текст

Борсов коментар

2014-10-29 | Автор: Veselin Ivanov | 

пълен текст